20130131-IMG_2484  

Plus or Minus.

 

 

 

拍這張照片的時候,情緒有點多。

125機車駕照,十年前考過一次,還記得那時候的雀躍與緊張不安。

十年後的現在,沒有了熱情卻多了一些焦躁,但更多的是堅定。

知道再也不會失去,知道下一次再出現這個標誌就是在考取汽車駕照的時候。

 

 

加分或扣分,總有得有失,不在意了的精彩就好。 :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創作者介紹

安娜塔西雅 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()