1360939662574  

Finally Back.

 

 

 

繞了好大一圈,終於回到家,兩個毛小孩也同時被宅配到府。

放下行李,簡單整理後先幫毛小孩洗澡,直到現在才有空坐在電腦前。

回到家,有種鬆懈的安心。 :)

 

 

環島,疲累卻好值得。台灣太美,還有好多地方來不及看到。

開了兩天天窗,仆街照準備好惹,明後日待續。XD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創作者介紹

安娜塔西雅 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()